Locked Half Blood Knot

Locked Half Blood Knot adalah simpul yang sangat mudah untuk dibuat, simpul ini juga cukup kuat untuk mengikat hook ataupun swivel hingga mencapai kira-kira 25 kg breaking strain.

  1. Masukan ujung senar ke mata pancing atau swivel dan buat lilitan secara bersama
  2. Buat sekurang-kurangnya 3-6 lilitan
  3. Ambil salah satu ujung senar kemudian secara zig-zag melalui lilitan, kemudian masukan ujung senar ke bagian akhir dari simpul yang dekat dengan mata pancing atau swivel seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3
  4. Kemudian masukan kembali ujung senar tadi ke ujung lilitan
  5. Langkah terakhir tutup simpul dengan cara mengencangkannya. Hasilnya terlihat seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Gambar 5

.